Henkilö istuu ikkunan vieressä tietokoneella ja näyttää tylsistyneeltä.

Bild: Emilia Anundi

Rädsla för framtiden

Rädsla

Jag kan inte sluta tänka på den nya vårjackan jag köpte häromdagen och som nu hänger i tambursskåpet. Jag har ont i magen. Jag kunde ha köpt en veckas mat för de pengarna. Varför var jag så slösaktig förra månaden? Jag borde ha sparat. Det hettar till om kinderna. Hur ska det gå om jag blir helt utan inkomster?

”Det hettar till om kinderna. Hur ska det gå om jag blir helt utan inkomster?”

Många var rädda att bli arbetslösa

Under dagarna innan och efter att pandemin utlystes ökade sökningarna på arbetslöshet och relaterade teman markant på webben jämfört med året innan. Under våren fick Finlands största arbetslöshetskassa YTK nästan dubbelt så många nya medlemmar som föregående år.

Psykoterapeut Maaret Kallio rekommenderar att man pratar om sina känslor av otrygghet och hopplöshet.

 

Bara tanken på arbetslöshet kan vara en personlig kris

I synnerhet i västländerna orsakade coronaviruset rädsla och ångest genom att grumla mångas framtidsutsikter. Många tvingades resignera inför det faktum att man inte kunde planera livet sex månader i förväg eller att man inte hade kontroll över saker och ting.

Att vi står inför en osäker framtid får inte hindra oss från att planera och drömma. Det gör gott att lära sig vara flexibel och reflektera över hur man kan hjälpa sig själv att anpassa sig till de förändringar som livet obönhörligen för med sig. Plötsliga förändringar, bra som dåliga, är en del av livet.

För att man ska kunna se med tillförsikt på framtiden bör man fundera över vem eller vad som skapar trygghet i livet. Det är viktigt att ha socialt stöd och kunna dela sina egna upplevelser med andra. Att prata om det som gör en otrygg skapar trygghet, på samma sätt som det är tröstande att dela sin oro.

Vad kände du?

Alternativen anknyter till den grundkänsla som var framträdande i samband med fenomenet på den här sidan. Vi kallar dem sekundära känslor. Det kan hända att du kände något helt annat och inget av alternativen passar in på dig. Välj då alternativet ”något annat”. Om du vill kan du också skriva ett brev där du berättar vad du kände.

När jag under våren grubblade över risken att bli arbetslös kände jag…

Järjestelmässä tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudestaan.

Tack.

Du var inte ensam om dina känslor.

{{ parseInt(result.result_count * 100 / totalVotes)}} %

{{ result.result_name }}

Bild: Elias Lahtinen & Saara Tuominen

Konstvakuum

Rädsla