Det första steget mot återhämtning är att förstå sina egna känslor

Självreflektion är ett sätt att analysera och lära känna sig själv. Då ger vi vår hjärna tillfälle att stanna upp mitt i kaoset, reda ut orediga tankar och strukturera upp våra upplevelser. Det hjälper oss att hitta mening med det vi gjort och tolka oss själva.

När har du senast reflekterat över ditt liv? Kanske vid årsskiftet då du funderade över året som gått och förberedde dig på att ta emot det nya året? Utöver det här kommer det sällan stunder i vårt liv som vi kan ägna åt att reflektera över våra egna tankar, känslor och drömmar.

Pandemin tvingade oss att stanna inne. Nära speglar och digitala skärmar som reflekterade oss. Månad efter månad levde vi med dessa reflektioner, men såg vi verkligen oss själva? Nu har vi sammanställt de här reflektionerna i museet för nutidskänsla.

Museet är din spegel, ett aktivt hjälpmedel för självreflektion. Det erbjuder dig möjlighet att gå tillbaka i tiden och se dig själv och andra likasinnade med nya ögon – vad var det som hände? Vad kände du? Museet för nutidskänsla är en plats och ett verktyg som du kan använda för att tolka dig själv och kanske lära dig något nytt.

 

Bild: Samuli Ikäheimo

Sex grundkänslor ligger bakom vårt beteende

Känslor är komplexa system som påverkas av yttre stimuli och som styr vårt beteende. Genom att bli medvetna om våra egna känslor kan vi lättare reglera dem och vårt beteende. Vår känslovärld går att härleda till sex grundkänslor.

 

Glädje

När din dominerande grundkänsla är glädje kanske du känner dig lekfull, intresserad, stolt, lugn, optimistisk, nyfiken, tacksam, kreativ eller inspirerad.

Sorg

När din dominerande grundkänsla är sorg kanske du känner dig ensam, förtvivlad, skyldig, isolerad, som ett offer, maktlös eller tom.

Rädsla

När din dominerande grundkänsla är rädsla kanske du känner dig ångestfylld, instabil, övergiven, oroad, nervös, obetydlig, hjälplös eller tillbakavisad.

Ilska

När din dominerande grundkänsla är ilska kanske du känner dig sviken, kritisk, nedlåtande, irriterad, förödmjukad, avundsjuk eller bitter.

Avsky

När din dominerande grundkänsla är avsky kanske du känner dig besviken, förfärad, fördömande, skamsen, förskräckt eller misstänksam.

 

Förvåning

När din dominerande grundkänsla är förvåning kanske du känner dig spänd, överraskad, ivrig, upprymd, entusiastisk eller girig.