Vem är vi?

Projektet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli.

Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: registratorskontoret.srk(a)gov.fi, tfn 0295 160 334

Adresserna till våra webbplatser är https://museetfornutidskansla.fi, https://finlandfixardet.fi och https://statsradet.fi.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

På webbplatsen kan du svara på frågor om dina känslor och skriva ett brev till ditt framtida jag. Om du skriver ett brev till dig själv på webbplatsen, sparar vi brevet och den e-postadress du eventuellt uppgett för att vi ska kunna sända brevet till dig senare. Du kan också samtycka till att vi publicerar ditt brev. Då läser vi igenom brevet innan det publiceras. Vi läser inte brev som är avsedda bara för skribenten själv.

Vi registrerar personuppgifter endast av grundad anledning. I regel behöver vi uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna.

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministeriet som administrerar tjänsten och av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer (Hasan & Partners Oy och Into-Digital Ab), med vilka ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera vilka uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta ministeriets dataskyddsombud.

Museet för nutidskänsla är en samling av pandemitidens händelser och fenomen. Syftet med museet är att erbjuda museibesökarna en möjlighet att reflektera över sina känslor för att stödja återhämtningen efter pandemin. Besökarna kan svara på frågor om sina känslor och skriva ett brev till sitt framtida jag. Breven och svaren kan i framtiden eventuellt användas som tidsskildringsmaterial inom forskning. Vår avsikt är att spara breven som en del av Riksarkivets arkivering av uppgifter om coronapandemin. Du kan samtycka till arkiveringen på den blankett du fyller i när du skriver brevet. 

Kakor (cookies)

Webbplatsen sparar inte kakor.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklarna på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar osv.). Att öppna inbäddat innehåll från andra webbplatser kan jämföras med att besöka en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda kakor, bädda in tredjepartskakor för uppföljning och analysera och följa din interaktion med det inbäddade innehållet om du är inloggad på webbplatsen.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Om du skriver ett brev till dig själv förvarar vi brevet och den e-postadress du uppgett i samband med det tills vi sänder brevet till dig. Metadata om brevet förvaras tills vidare. Uppgifterna lagras inte utanför EU eller EES-området.