Kristidens känslor lagrade i Museet för nutidskänsla framförs på scen under Konstens natt

Det virtuella Museet för nutidskänsla inrättades för att göra det lättare att hantera känslorna under pandemitiden och komma över krisen. Mer än 30 000 personer har besökt museet och hundratals har begrundat sina känslor genom att skriva ett brev till sitt framtida jag. Under Konstens natt den 18 augusti kommer känslorna att framföras på scen i Helsingfors.

Tid: den 18 augusti 2022, föreställningar kl. 17 och 19.30 (längd 75 min.)
Plats: Bio Rex Glaspalatset, Mannerheimvägen 22–24, Helsingfors

***
Kommer du ihåg hur du kände dig när pandemin stängde ner Finland och vände upp och ner på vardagen? Hur kände du dig när undantagsförhållanden utlystes, evenemang ställdes in eller när du väntade på resultaten från ditt första coronatest? Hur känns den värsta coronatiden nu när du tittar bakåt i tiden? Och hur känner du dig nu när nya kriser utöver pandemin tär på vår trygghetskänsla?
Kom med på en kväll med berättelser om känslor under Konstens natt i Helsingfors och sätt ord på dina och våra delade känslor om den här undantagstiden.
***

Museet för nutidskänsla, som lanserades i oktober 2021, är en del av statsrådets kanslis kommunikationsinsats Finland fixar det, vars mål är att stärka den mentala kriståligheten och resiliensen. Det upplevelsebaserade museet uppmuntrar besökarna till självreflektion när de går igenom pandemitidens händelser och känslorna bakom dem.

I två föreställningar går vi under Tarinateatteri Vox ledning tillbaka till fenomen och känslor under undantagstiden, både med hjälp av publikens upplevelser och brev som skrivits på Museet för nutidskänsla. Närmare 700 personer har redan skrivit anonyma brev på Museet för nutidskänsla, där de publiceras med skribentens tillstånd.

Hasan & Partners Oy har ansvarat för det kreativa arbetet bakom det nationellt och internationellt prisbelönta museet och Into-Digital Ab för det tekniska genomförandet. Därtill har över 150 experter från olika områden och ett stort antal aktörer inom den kreativa branschen och kulturbranschen medverkat.

***

Tarinateatteri Vox är en playbackteatergrupp som består av professionella skådespelare. Teatergruppen utgår från improvisation och publikens verkliga berättelser. Dessa blir en gemenskapsbaserad form av tillämpad teater.

Evenemanget ordnas på finska. Föreställningarna har fritt inträde. Kaffe serveras. Välkommen!

Ytterligare föreställningar på andra orter

Kvällen startar en turné med ytterligare föreställningar i Åbo, Joensuu och Rovaniemi. Närmare information om höstens turné ges senare.

• 28.9. Åbo, Raatihuone
• 24.11. Joensuu, Carelicum
• 30.11. Rovaniemi, Arktikum

Närmare information om höstens turné ges senare.

Också centralorganisation för kultur- och konstområdet, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry och evenemangskontot TAPAUS, medverkar till turnén.

Ytterligare information: suomitoimii.vnk@gov.fi
Tel. 050 516 5590