Bild: Elias Lahtinen & Saara Tuominen

Konstvakuum

Rädsla

Jag sitter i soffan och har huvudvärk. Det pågår en presskonferens i tv, och jag hör men jag lyssnar inte. Nog ska det väl vara över till sommaren? Det är förmiddag, men en våg av trötthet sköljer över mig. När jag var 16 år plockade jag jordgubbar, kanske jag kan göra det i sommar? Man läser ju om att jordgubbsplockare får bra betalt.

“…en våg av trötthet sköljer över mig.”

Först ställdes festivalerna in

Konst- och kulturaktörernas trångmål började med att de stora evenemangen ställdes in. Evenemangen sysselsätter förutom artisterna många andra yrkesgrupper: ljus- och ljudtekniker, roadies, evenemangsplanerare och många fler.

Tog coronaviruset kål på både uppehället och passionen?

En mycket stor andel av aktörerna i kultur- och evenemangsbranschen arbetar som frilansare eller enskilda näringsidkare. Undantagsförhållandena bidrog till att lyfta fram frilansarnas och näringsidkarnas svaga ställning på arbetsmarknaden och dåliga stödformer. När det inte fanns arbetstillfällen i den egna branschen och man inte kunde utöva sitt yrke såg sig en del om efter en försörjning i andra branscher. Organisationerna och fackförbunden i branschen krävde högljutt stöd för branschen under hela undantagstiden. Krisen befaras ha långvariga konsekvenser: tänk om den leder till utmattning och tar kål på konstutövarens passion för sitt yrke? Kommer kulturfältet i Finland att utarmas som en följd av coronakrisen?

Vad kände du?

Alternativen anknyter till den grundkänsla som var framträdande i samband med fenomenet på den här sidan. Vi kallar dem sekundära känslor. Det kan hända att du kände något helt annat och inget av alternativen passar in på dig. Välj då alternativet ”något annat”. Om du vill kan du också skriva ett brev där du berättar vad du kände.

När jag fick veta att alla konst- och kulturupplevelser och andra evenemang ställs in kände jag…

Järjestelmässä tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudestaan.

Tack.

Du var inte ensam om dina känslor.

{{ parseInt(result.result_count * 100 / totalVotes)}} %

{{ result.result_name }}

Bild: Emilia Anundi

Sömnlöshet

Rädsla