Bild: Heidi Holma

Museet för nutidskänsla är ett virtuellt museum med upplevelsebaserade berättelser om de känslor som steg upp till ytan under undantagstiden

Museet för nutidskänsla ingår i Statsrådets projekt Finland fixar det som är avsett att stödja medborgarnas mentala kristålighet.

Syftet med projektet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli, är att hjälpa individer och samhället att orka i kriser samt att stärka den mentala kriståligheten och resiliensen genom kommunikation. Vårt mål är att ge stöd åt olika känslor, stärka tillförsikten att det egna livet och de sociala sammanhangen bär samt bidra med en kanal för hjälp och stöd.

Museet för nutidskonst är en del av projektet. Museet har arkiverat de känslor som finländarna upplevde under pandemin och erbjuder var och en möjlighet att reflektera över sina egna känslor. Att förstå och gå tillbaka för att analysera sina egna känslor är viktigt med tanke på återhämtningen.

Känslorna har samlats in genom att man studerat statistik, söktrender, medborgarnas konsumtionsbeteende, undersökningar som gjorts inom organisationer, fenomen som lyfts fram i sociala medier och på webben, nyheter samt finländarnas motionsvanor och beteende i samband med avgörande händelser under pandemin, såsom när beredskapslagen implementerades eller Nyland spärrades av. Som stöd för det insamlade materialet har sakkunniga från olika branscher bidragit till att tolka människornas beteende.

Museet för nutidskänsla lanserades hösten 2021 och då behandlades händelser från början av 2020 fram till hösten 2021. Museet kommer att utvecklas i framtiden.

Museet för nutidskänsla hjälper oss med återhämtningen och lagrar samtidigt uppgifter om en exceptionell tid, på ett exceptionellt sätt, genom att vara det första museet som fokuserar på att arkivera känslor. Att förstå och arkivera dessa känslor kommer att vara till hjälp även i framtiden när vårt samhälle ska förutspå liknande händelser. Det material som hittills samlats in och som kommer att samlas in av museet överlåts till Finlands Nationalarkiv och därigenom till forskning.

Pressmeddelanden

Känslor och kriser diskuteras under statsrådets kanslis Finland talar-turné (publicerad 26.9.2022)

Museet för nutidskänsla lanseras som stöd för hanteringen av de känslor som väcktes under coronapandemin (publicerad 7.10.2021)

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss! Längre ner på sidan hittar du våra kontaktuppgifter.

Bildbank

Bilderna i vår bildbank är fria för användning.

Mer information

Päivi Tampere

Kommunikationschef

tel. 050 329 2311