Bild: Annika Pitkänen

Digiläraren

Förvåning

Skärmen. Här är den. Min klass. Dom svarta bollarna lyssnar till min monolog, ingen sätter på kameran trots mina uppmaningar. Månne dom alls lyssnar? Dom bästa eleverna lämnar in uppgifter i god takt. Vissa klarar sig bättre än någonsin. Men sen har vi elever med hem där det alltid är stök och oväsen. Och eleven som bara dyker upp var fjärde gång. Ibland känns det som att jag leder ett chattrum. Hur ska jag lyckas aktivera alla… ”Hej, hur går det? Är du där?”

 

”Hej, hur går det?”

Betydelsen av interaktion blev konkret

Lärarnas erfarenheter av distansundervisningen varierade. För vissa elever var det lättare att anpassa sig till den nya situationen än för andra. Lärarna upplevde det svårt att upprätthålla interaktionen i distansundervisningen, och när distansundervisningen tog slut blev det påtagligt att många elever hade gjort olika framsteg.

Källa: Nationella Centret för Utbildningsutvärdering, Yle

Distansundervisningen fördjupade klyftan mellan elever på olika nivåer

De elever som hade utmaningar med inlärningen redan före undantagsförhållandena upplevde i många fall distansundervisningen som särskilt svår. Läraren kunde inte ge stöd på samma sätt som i klassen, vilket gjorde distansundervisningen stressande. Vissa elever satt ned många timmar på att göra sina uppgifter, medan andra försvann helt från undervisningen.

Vad kände du?

När jag förberedde mig inför min första distanslektion var jag…

Järjestelmässä tapahtui virhe. Yritä hetken kuluttua uudestaan.

Tack.

Du var inte ensam om dina känslor.

{{ parseInt(result.result_count * 100 / totalVotes)}} %

{{ result.result_name }}

Bild: Petri Huhtinen

Barnet utan klass

Sorg