Känsloverk: animation av ilska

Heta-Linnea Kovanen, Illustratör-bildkonstnär

Heta-Linnea Kovanen (f.1990) är en illustratör och bildkonstnär med rötter i Savolax som i dag bor och arbetar i Helsingfors.

Hon arbetar med teman från livet, såsom tillväxt, pluralism och känslor. Via sitt arbete studerar hon olika sätt att leva och existera, och hon är särskilt intresserad av växters anpassningsförmåga.

Hon har tidigare illustrerat bilder för bland annat olika musik- och diktpublikationer samt dagstidningar och tidskrifter, och hennes animationer har även visats på internationella filmfestivaler.

”Jag tog min examen inom visuell framställning vid Pekka Halonens akademi mitt under pandemin våren 2021. Studierna gick mestadels på distans, liksom även examensfesten som hölls virtuellt. Även om jag gärna hade umgåtts med andra människor och saknade interaktionen ansikte mot ansikte, var distansstudierna ett mycket bra alternativ för mig. På så vis kunde jag bättre anpassa mitt schema till mina förehavanden utanför skolan och arbetet. Distansstudierna innebar visserligen egna utmaningar och påfrestningar men jag tycker att jag anpassade mig snabbt till situationen. Jag hoppas förstås att pandemin snart ska vara under kontroll så att vi kan börja träffas normalt igen!”